Jste lační
nadprůměrných
informací?

AIG přináší na český trh první pojištění kybernetických rizik

30.5.2013 / AIG Europe LimitedStále se množící případy kybernetických útoků vyvolaly reakci v podobě vzniku zcela nového druhu pojištění. AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se díky své specializaci na sféru korporátního pojištění rozhodla vyplnit mezeru na trhu a nabídnout českým firmám CyberEdge – první pojištění kybernetických rizik.

Od jara tohoto roku mohou české firmy konečně pojistit kromě svého fyzického majetku i ten virtuální. Nové pojištění od AIG s názvem CyberEdge jim to umožňuje. Toto jedinečné a na českém trhu bezkonkurenční pojištění je výsledkem práce odborníků z AIG, jež je jedním z předních lídrů na světovém trhu s neživotním pojištěním.

CyberEdge je unikátním spojením tradiční pojistné ochrany za účelem náhrady škody způsobené samotným útokem, odcizením, či ztrátou dat a současně zahrnuje i krytí nákladů, které daná společnost musí vynaložit v důsledku vzniklé škody – náklady na právní služby, IT odborníky či PR specialisty.

„Dnes již prakticky neexistuje společnost, která by nepracovala s daty prostřednictvím informačních technologií. Proto je CyberEdge koncipován tak, aby jej mohly využít různé typy společností. Od malých až po ty největší, které na českém trhu působí. Nezáleží ani na oboru, ve kterém firma podniká. Dle určených parametrů sestavíme pojištění pro velké finanční instituce, ale například i pro lokální cestovní kancelář. Nastavíme CyberEdge každému klientovi na míru jeho potřebám,“ vysvětluje Marko Antič, upisovatel pojištění finančních rizik v AIG Europe Limited, organizační složce pro Českou republiku.

CyberEdge obsahuje hned několik oblastí pojistného krytí. V základním nastavení je obsaženo finanční zajištění v důsledku neoprávněného nakládání s údaji, dále pak krytí nákladů spojených s udělením sankcí a pokut dozorovými orgány a v neposlední řadě je zde i úhrada výdajů vynaložených na odborné služby. Volitelná rozšiřující pojištění pokrývají výpadek serveru či únos a vydírání klienta ve spojení s kyberkriminalitou.

„Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu kybernetických útoků v řadách českých firem vidíme v CyberEdge vysoký potenciál pro úspěšné zavedení na českém trhu. V současné době evidujeme rapidní nárůst poptávky po tomto druhu pojištění a věříme, že se s vysokým zájmem setkáme i do budoucna,“ komentuje očekávání Zdeněk Prchlík, tiskový mluvčí AIG Europe Limited, organizační složky pro Českou republiku.