Jste lační
nadprůměrných
informací?

Dolnobukovská pec na výrobu cihel prošla rekonstrukcí
V průběhu ledna a února probíhala v cihelně v Dolním Bukovsku oprava pece pro výpal cihelných produktů. Rekonstrukce, jejímž výsledkem je především zlepšení efektivity výpalu a komfortu při obsluze pece, si vyžádala investici ve výši
2,2 milionů Kč.

Pec v Dolním Bukovsku, jejíž délka je 120 m a tloušťky stěny se pohybují od 60 do 120 cm, je v provozu od roku 1971. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošla v roce 2003, od té doby byla pec celých 10 let v nepřetržitém provozu. Letošní odstávka byla nutná z důvodu oprav a výměny některých částí pece, dotěsňovaly se dilatační spáry, vyměněny byly koleje i náplň těsnících pískových žlabů, došlo k přemístění předhořáků.

Souběžně s opravou pece probíhaly opravy technologických zařízení, na peci byl také instalován nový řídicí systém. Kromě realizovaných oprav prošly detailní kontrolou stěny a strop pece.

V bukovské peci se denně vypálí cca 300 tun cihel. Teplota v žárovém pásmu pece je 900 °C. Kromě cihel se zde vyrábí speciální výrobky a také tvarovky pro stropy a překlady. Doba výpalu dosahuje cca 20-26 hodin dle sortimentu. Nastavení vypalovacího procesu se mění a díky rekonstrukci je i při změnách podmínek výpalu zajištěn ekonomičtější provoz.

Na konci února naběhl nový provoz a pec již nyní funguje v plné kapacitě.

Fotogalerie

Ke stažení