Jste lační
nadprůměrných
informací?IMPROMAT oceněn jako nejstabilnější firma roku

21.6.2013 / IMPROMATVýrazný úspěch na poli korporátních ocenění zaznamenala česká společnost IMPROMAT INT., spol. s r.o. V rámci projektu ČEKIA Stability Award jí bylo uděleno ocenění AAA Excelentní a byla zařazena mezi nejstabilnější firmy České republiky. Prestižní ocenění ČEKIA Stability Award je již čtvrtým rokem samostatnou kategorií žebříčku CZECH TOP 100, v předchozích třech letech byly oceněny společnosti Seznam.cz, DEZA a Metrostav.

Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu poradenské společnosti Bisnode (dříve ČEKIA), který měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících, které je vyjádřeno Stability Ratingem. Ocenění AAA Excelent udává, že hodnocená společnost je stabilní, s vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku a návratnosti investic, s nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku.

„Ocenění považujeme za velký úspěch a jsme opravdu hrdí na to, že po několika letech ekonomické krize a v podmínkách silné konkurence se nám daří udržovat nejen finanční stabilitu a vysoký standard našich služeb, ale že se nám daří posouvat se stále kupředu. Je to pro nás velkou motivací k dalšímu rozvoji a důkazem, že touto cestou máme pokračovat i nadále,“ komentuje úspěch výkonný ředitel IMPROMATu, Ing. Svatopluk Březík, který cenu převzal.

Společnost Bisnode měří stabilitu jednotlivých společností pomocí Stability Ratingu, který vychází z mezinárodně uznávaného skóringového modelu týmu Bisnode. Metoda hodnotícího modelu Stability Rating je založena na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Analyzována jsou např. demografická data, informace o platební morálce subjektů, finanční údaje, vazby mezi subjekty či negativní informace a makroekonomická data. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makroekonomickou komponentou. Metodika ratingového modelu Bisnode je zároveň v souladu i s požadavky Basel II.