Jste lační
nadprůměrných
informací?

Prodej českých cihel se na Slovensku zdvojnásobil, výrobny jedou naplno
Prodej tepelněizolačních cihel, které v sobě mají integrovanou izolaci a lze je použít na stavbu pasivních domů bez přídavného zateplení, se na Slovensku za první pololetí roku 2013 v porovnání s rokem 2012 více než zdvojnásobil. Zájem o cihly s nejlepšími tepelněizolačními parametry pocházející z ČR tak odpovídá trendu posledního roku, který ukazuje, že slovenští stavaři začínají dávat přednost kvalitě a možnostem dlouhodobých úspor před nejnižší cenou.

Export na Slovensko činí cca 13 % z obratu společnosti, cihelné bloky s integrovanou izolací z něj tvoří XX %. To je množství odpovídající výstavbě X rodinných domů. Výrobce HELUZ zaznamenává zvýšenou poptávku po blocích HELUZ Family 2v1 i v ČR, kde se jejich prodej oproti loňsku zvýšil o 70 %. Plněné cihly se pro český i slovenský trh vyrábí na dvou závodech – v severočeských Libochovicích, kde je jedna linka, a jihomoravském Hevlíně. Zde jsou po rekonstrukci k dispozici dokonce dvě speciální výrobní linky na plněné cihly. Všechny tři jsou díky zvýšené poptávce v nepřetržitém provozu 24 h denně.

„Vývoj nových technologií a produktů je časově i finančně velmi náročný, z dlouhodobého hlediska však přínosný. Na vývoji cihly s integrovanou polystyrenovou izolací jsme ve spolupráci s odborníky z ČVUT pracovali několik let a jsme rádi, že česká i slovenská klientela se i v době ekonomické krize zajímá o novinky a především o kvalitu nabízeného zboží,“ komentuje zvýšení prodeje obchodní ředitel Ing. Jan Krampl.

Trend stavění v pasivním či tzv. nulovém standardu zaznamenává celá Evropa, nejčastěji se však v souvislosti s pasivními stavbami hovoří o dřevostavbách. HELUZ je v ČR a na Slovensku v oblasti cihelných pasivních staveb průkopníkem. Na českobudějovickém výstavišti realizuje stavbu dvoupodlažního rodinného domu, který je určen jako výzkumný a monitorovací objekt z pohledu tepelnětechnické funkce stavby. Probíhají zde měření a zkoumání chování prostředí stavby a sledování spotřeby energie v objektu. Po kolaudaci zůstane dům v areálu výstaviště minimálně po dobu následujících šesti let. Dům je přístupný zájemcům k prohlídce.