Jste lační
nadprůměrných
informací?Téma komplexní správy dokumentů opět na VŠE

18.3.2013 / IMPROMATStudenti Fakulty Informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze mají možnost seznámit se s praktickými zkušenostmi v oboru, který je v rámci řízení firem stále více diskutován – s řízením dokumentových služeb (Managed Document Services – MDS). Společnost Impromat zde ve čtvrtek 21. března zrealizuje tři přednášky, kde se studenti potkají s odborníky z praxe.

Cílem setkání je ukázat studentům, jak je teorie realizována v praxi, a přiblížit jim ji na konkrétních příkladech. Studenti se seznámí se základními teoretickými přístupy řízení dokumentových služeb a s jejich praktickým nasazením u jednotlivých společností. Díky možnosti diskuze s odborníky, kteří se správě dokumentů denně věnují v různorodém prostředí, mohou blíže nahlédnout do postupu při jednotlivých fázích implementace dokumentových procesů, dozvědět se o hlavních překážkách, se kterými se při zavádění MDS mohou potkat, a o způsobech jejich řešení.

„Mnoho studentů uvedlo, že se s problematikou řízení dokumentů již aktivně seznámili během svých prvních pracovních zkušeností, a že by se touto problematikou chtěli zabývat i do budoucnosti. To potvrzuje aktuálnost tématu a my jsme rádi, že můžeme studentům pomoci na jejich cestě ke vzdělání a získání potřebných znalostí a sdílet s nimi naše zkušenosti,“ dodává Ing. Zuzana Köhlerová, ředitelka oddělení Professional Services společnosti Impromat.

V rámci spolupráce Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze se společností Impromat, která je výhradním distributorem značky RICOH pro český i slovenský trh a s profesionálním řízením dokumentů má velké zkušenosti, se podobné přednášky uskutečnily již na podzim 2012. „Setkání s odborníky z praxe studenti vždy velmi vítají. Seznámení s řešením konkrétních případových studií je mnohem lépe vtáhne do problematiky a následná diskuse pak ještě umocní jejich zájem,“ dodává Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. garantka předmětu Systémy pro podporu spolupráce, v jehož rámci se přednášky konají.

 

O společnosti

IMPROMAT je jediným oficiálním distributorem výrobků značky RICOH v České a Slovenské republice. Specializuje se na dodávky systémových řešení kancelářského tisku, produkčního tisku a systémů pro správu dokumentů. V současnosti plně pokrývá obchodními a servisními službami prostřednictvím svých poboček všechny regiony České republiky a Slovenska.